31, డిసెంబర్ 2011, శనివారం

"జయతు శంకర సాహిత్యం ! జయత్వద్వైత సౌరభం "


వృత్తిగతావిశ్రాంత జీవనంలో , ప్రవృత్తికి తగిన సమయం కేటాయించడానికి అశక్తుడనైన తరుణంలో ఈ 2011 సంవత్సరానికి ఒక మంచి పద్యమో / వ్యాసమో వ్రాసి యెలా వీడ్కోలు చెప్పాలా అని ఆలోచిస్తూన్న వేళ కనపడింది " తెలుగుపద్యం " - భైరవభట్ల వారి ఒక మంచి వ్యాసం.

భార్యా పాదతాడనానికి గురైన దేవతా మూర్తుల పైన వ్రాసిన వ్యాసానికి రెండవ భాగం.
ఆదిశంకరులు - " కైలాసాంతర్గత వాసమున్ వదలి లీలా బ్రహ్మచర్యాశ్రమ శ్రీ సంతర్పిత ధారుణీ వలయుడై శ్రీ షణ్మతస్థాపనన్ దా సంపూర్ణ గురుత్వమంది ఘన విద్వద్వైదికాద్వైతియై " న పరమహంస పరివ్రాజక సమ్రాట్టు . కాని మహాకవి ! తాండవనృత్యం చేసిన తరువాత పదునాలుగు మార్లు ఢక్కను మ్రోగించి అక్షర సమామ్నాయము శివ సూత్రావళినే సృష్టించిన మహానుభావునికి కవిత్వమొక లెక్కా?!
వారిచే విరచింపబడిన అత్యంత రామణీయకమైన సౌందర్యలహరి లో

మృషాకృత్వా గోత్రస్ఖలనమథ వైలక్ష్యనమితమ్
లలాటే భర్తారమ్ చరణకమలే తాడయతి తే
చిరాదన్తశ్శల్యం దహనకృతమున్మూలితవతా
తులాకోటిక్వాణైః కిలికిలిత మీశానరిపుణా 

అంటూ ఒక చక్కని మనోహరమైన ఊహ కల్పించారు . దీనికి భైరవభట్ల వారే చక్కని తాత్పర్యమందిస్తూ ఏతత్ శ్లోకానికి ఔత్సాహికులెవరైనా తెనుగు సేత చేయమన్నారు , వ్యాఖ్యా రూపంలో .
అదిగో అప్పుడు మెదిలింది ఈ వూహ .

స్వేచ్ఛానువాదం  సంగతి ఎలా ఉన్నా , సంస్కృతాంధ్రీకరణం ఎప్పుడూ ఒక సవాలే ! సాధ్యమైనంత మూలం లోని భావాన్ని మొత్తం పట్టుకు రావాలి . మూలం లో లేని లేదా చెప్పబడని భావాన్ని పరిహరించాలి.మూలం లో భావం ప్రకటన రూపం లో ఉందో , సంభాషణ పూర్వకమైనదో తెలియాలి , అదే సంబోధన అనువాదం లోనూ వారికే చేయాలి.  వీలైనంత మట్టుకు అనువాదం లో వ్యర్థపదం ఒక్కటి కూడ వాడకూడదు . సంస్కృత భాషా శైలి ని బట్టి కర్మణి ప్రయోగం చాలా సాధారణం - ద్వితీయా విభక్తిలోనే సాధ్యమైనంత వర్ణన చేసేసే సౌలభ్యమూ ఒకటి - గోత్రస్ఖలనం నమితం తే భర్తారం అంటూ .
ఇది కాక సాధ్యమైనంతగా మూలంలో ఉన్న పదాలను యథాతథంగా వాడగలిగితే అదొక అదనపు అందం - నిజానికి అలా వాడగలగాలి కూడ .ఇవి కాక యతులూ ప్రాసల ప్రతిబంధకాలు మామూలే !

ఇన్ని కష్టాలనూ పక్కన పెడితే వ్రాసినవాడో - సాక్షాత్ ఆదిశంకరులు . నేనో సంస్కృతాంధ్రాలలో కేవల పరిచయ మాత్ర జ్ఞానమున్నవాడను . అనువాదానికి సాహసించాను -

హేల త్వదాహ్వయమ్ము నితరేతర రీతి వచించి స్థాణువై
శూలి భవత్పదాబ్జముల సోకగ జేసె లలాట మంత నీ
కాలొక యింత తాకి ఘలు ఘల్లని గజ్జెలు మ్రోగెనమ్మరో - 
లీల పురా పరాభవ శిలీముఖ మొక్కెడ బెల్లగిల్ల నా
వాలుగడాలు నవ్వుల రవంబుల జేసినయట్లు జేతయై !!! 


( స్థాణువు = రెండర్థాలూ , శంకరుడూ , అచేతనుడూ అని ఈ సందర్భం లో )

ఎలాగైనా పాదతాడన సౌభాగ్యం పొందాలనే మిష తో , తన భార్య యైన గౌరి ని , గంగా అనో మరేమో అనో ఇతరేతరమైన పేర్లతో పిలిచి , ఆనక నాలుక కరచుకుని , స్థాణువై అమ్మ పదాల కడ ఫాలముంచినాడట శివయ్య , తప్పును సైరించమన్నట్టుగా .

శంకరుని ఫాలభాగాన్ని అమ్మవారు తన కాలితో తొలగద్రోయడం తోడనే ,  అమ్మవారి కాలి అందెలు మ్రోగాయట - ఆ శబ్దాలెలా ఉన్నాయీ అంటే , పాదతాడనానికి గురైన శివుడిని చూసి , మనసులో నాటుకుని ఉన్న పరాభవ బాణం ఒక్క ఉదుటన పెల్లగింపబడి సంతోష స్వాంతుడైన మన్మథుడు ప్రతీకారం చల్లారిందా అన్నట్టు కిల కిలా నవ్విన రవాల పోలిక నున్నాయట . ఇదీ ఆ సందర్భం !


శంకరులు అవలీలగా నాలుగు పాదాల్లో చెప్పగలిగిన విషయానికి , కాస్త పడుతూ లేస్తూన్న నాకేమో అయిదు పాదాల అవసరమయ్యాయి .

సరే ! శంకరులను అనుసరించినా అనుకరించినా పుణ్యదాయకమే కదా !!!

"జయతు శంకర సాహిత్యం ! జయత్వద్వైత సౌరభం "

13, నవంబర్ 2011, ఆదివారం

పెండ్లి

అగ్ని సాక్షిగ - వేద మంత్రాన్వితముగ
మధుర మంగళ తూర్య సమాహితముగ
నంగరంగ వైభవముగా నతిశయిల్లు
పెండ్లి - బంధు మిత్రుల కనువిందు నేడు !

అనురాగమ్మనుకూల వర్తనము - గాఢాకర్షణాన్యోన్య భా
వనమే పెండిలి - నిత్య సత్యము , మహాద్వైత ప్రబోధమ్మగున్ !
తనువుల్ రెండగు నంతరాత్మ యొకటై తాదాత్మ్యమున్ జెందు నీ
ఘన వైవాహిక బంధమే మహిత యోగంబౌను ధాత్రీ స్థలిన్ !!! 

రాబోయే ఒకానొక పెండ్లికి వధూవరులకిచ్చిన ఉపదేశం లాంటి సందేశం !!!

6, నవంబర్ 2011, ఆదివారం

దుర్లక్షణం

మంచిని జెప్పుచో సుగుణ మాన్యుడు సమ్మతి దెల్పు ; మధ్యముం
డంచిత మౌన భావ యుతుడై తొలగున్ దెరచాటు శీఘ్రమే ;
కొంచెపు బుద్ధితో మెలగి గొంటుదనమ్మున వాదమూని గ
ర్వించును గాదె నీచుడు ; ధరిత్రి మనుష్యులు పెక్కు భంగులున్ !


ఈ మధ్య - ఒక పవిత్రమైన స్థలి లో , జరిగిన ఒకానొక సంభాషణా శ్రవణ కారణ సంజనితము . పిలవని పేరంటానికి వచ్చి ,  నీ పేరంటం నాకు నచ్చలేదు , పేరంటం వెంటనే ఆపేయమనడమూ , నచ్చజెప్పబూనితే తిరస్కార ధోరణి లో మాట్లాడడమూ - లోకం లోని వివిధ మానసిక జాడ్యాలలో ఇదీ ఒకటి కాబోలు ! 
 

26, అక్టోబర్ 2011, బుధవారం

దీపావళి - చుట్టుముట్టిన శాపావళి

ఉద్యమమ్ములు నేటి విద్యార్థి భవితపై
      నీలినీడలు గ్రమ్ము కాలమిద్ది ;
విద్యుత్ప్రవాహమ్ము వెలితియై రైతు క
      ష్టాల పాలైనట్టి సమయమిద్ది ;
జ్వర రోగ పీడ దుర్భరమై జనావళి
      తలడిల్లి కుందెడి తరుణమిద్ది ;
వైషమ్య భావ విద్వేషాగ్ని రాష్ట్రమే
      విలపించి కుమిలెడి వేళ యిద్ది ;


అకట దుస్సహమైన గాఢాంధకార
మలుముకున్నది ; మనసులు కలత జెంది
వగచు నిత్తఱి నే రీతి స్వాగతింతు 
రమ్య దీపావళీ నిన్ను రమ్మటంచు ?!!! 


అయిననెక్కడో యొక మూల నాశ కలదు
వెలుగులను విరజిమ్ము దివ్వెలను బేర్చి -
తిమిరమును ద్రోలగా స్వాగతింతు నిన్ను
రమ్ము దీపావళి ! సుఖమ్ము తెమ్ము మాకు !!!


యావజ్జనావళికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు !!!!

1, సెప్టెంబర్ 2011, గురువారం

కదలి రావయ్య భువికి మా గణపతయ్య !!!

వక్రతుండంబు నిర్వక్రమై సర్వ కా
           ర్యక్రమ ఫల సిద్ధి రహి నొసంగ ;
నేక దంతంబు లోకైక రక్షా కరం
           బై విఘ్నతతి జీల్చి వైచి బ్రోవ ;
శూర్ప కర్ణము కరుణార్పితంబై పాప
           వితతి దూరమ్ముగా విసరి వేయ ;
లంబోదరమ్ము సాలంబనమ్మై జగ
           త్త్రయ పోషణ విధాన నియతి గూర్ప ;


గజముఖము భక్తతతికి దిగ్విజయమొసగ ,
మందగమనము సంతతానందమొదవ,
కదలిరావయ్య భువికి మా గణపతయ్య !
కుడుములను మెక్కి తీర్పగా నిడుములెల్ల !!!

అందరికీ వినాయక చతుర్థి శుభాకాంక్షలతో .......

2, మార్చి 2011, బుధవారం

శివోహం ! శివోహం !!!

సుర నిమ్నగా జటా జూటంబు తోడ , శీ
   ర్ష న్యస్త శశిధర ప్రభల తోడ ;
ఫాల నేత్రము తోడ , ఫణిభూషణము తోడ ,
   హస్తి చర్మోత్తరీయంబు తోడ ;
భస్మాంగ రాగ విభ్రాజితాంగము తోడ ,
   లంబితంబగు కపాలంబు తోడ ;
సునిశితంబైన త్రిశూలాయుధము తోడ ,
   ఢమఢమ ధ్వని యుక్త ఢక్క తోడ ;

ఘన కకుద్యుక్త నంది వాహనము తోడ
వెలుగు నెవ్వండు ? వాడె సర్వేశ్వరుండు !
నిర్వికల్ప చిదానంద నియత మూర్తి 
మహిత దీప్తిచ్చటా ప్రభామయ విభూతి !!! ( ఆకాశ గంగను బంధించిన జటాజూటం తోనూ, తలపైన అలంకరించబడిన చంద్రరేఖ వెలుగు జిలుగుల తోనూ , ముల్లోకాలనూ భస్మీపటలం చేయగల ఫాలనేత్రము తోనూ , ఆభరణాలుగా  ప్రకాశించుచున్న సర్ప రాజములతోనూ , వసనంగా చుట్టుకున్న గజ చర్మం తోనూ , శ్మశాన భస్మమనే మైపూత నలమిన ప్రకాశమానమైన శరీరం తోనూ , వేలాడదీయబడిన కపాల మాల తోనూ , వాడియైన త్రిశూలం తోనూ , ఢమఢమ ధ్వానాలు వెలువరించే ఢక్క తోనూ , గొప్పనైన మూపురం తో ఒప్పారే నంది వాహనంతోనూ వెలుగొందేవాడెవ్వడు?? నిర్వికల్ప చిదానంద మూర్తి , మహిత ప్రభాకలితమైన ఐశ్వర్యమూ అయిన ఆ సర్వేశ్వరుడే !!!! )

15, ఫిబ్రవరి 2011, మంగళవారం

ఇద్దరూ ఇద్దరే !!!

వానరాణాం వివాహేషు
తత్ర గార్దభ గాయకాః
పరస్పరం ప్రశంసంతి
అహో రూప మహో ధ్వనిః !!!


ఇద్దరు విషయ పరిజ్ఞానం లేని వ్యక్తులు పరస్పర ప్రశంసలతో , ఆహా ఓహో అంటూండగా విన్న జగన్నాథ పండిత రాయలు నవ్వుకుని , వారిపై జాలిపడి పలికిన శ్లోకమది .

వానరముల పెండ్లి పండుగలో - మేటి
గాయకాగ్రగణులు గార్దభములు ;
ఎంత మంచి రూప మెంత సుస్వరమంచు
పొగడిరొకరినొకరు పొట్టలుబ్బ !!!
( డా. విష్ణునందన్ )

అర్థం సుగమం.

సమస్యా పూరణం - మలిన కళంక జీవితను మైథిలి జేకొనుమయ్య రాఘవా !!!

ఎందుకో గానీ , మార్పు కోసం యీ సారి సాటి కవుల నుండి ఒక సమస్యకు పూరణలను ఆహ్వానించవలెననిపించింది.

                 మలిన కళంక జీవితను మైథిలి జేకొనుమయ్య రాఘవా!!!


ఇదీ ఆ సందర్భం . సందర్భోచిత పూరణలనాహ్వానిస్తూ ......

9, ఫిబ్రవరి 2011, బుధవారం

సీతా మాతా ! అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం !

"సీతాయాః చరితం మహత్ " అని కవి శ్రేష్ఠుల్ ప్రశంసించి సం
ప్రీతిన్ తత్కథ గూర్చినారు గద !  మూర్తీభూత సౌశీల్యమై
ప్రాతః సంస్మరణీయమై వెలుగు అంబా ! సీత ! మన్నింపవే
మా తప్పుల్ ఒక తల్లి వోలె గనవే ! మర్యాద గాపాడవే !


అగ్నిన్ దూకి పునీతవైన జననీ ! అత్యంత దుశ్చింతనా
మగ్నంబై చరియించు మానసములన్ మన్నించి , సన్మార్గ సం
లగ్నంబై తరియించునట్లు కనవే ! లాలిత్యమున్ జూపవే
భగ్నంబైన త్వదీయ భక్తుల మనోభావంబులన్ గావవే !!!


క్ష్మాపుత్రీ ! యిది భక్త కోటికి పరీక్షాకాలమే ! తల్లినే
కోపంబూని భరింపలేని కఠినాక్రోశమ్ముతో దిట్టుచో
ఏ పుత్రుండెటు సైపగా గలడు తల్లీ ! నీ మహత్త్వంబులన్
జూపింపన్ వలె ! వేగ రావె జననీ ! శోకమ్ము మాన్పించవే !!!!   


అమ్మా ! నీ సహనమ్ము భూమికి సమంబై యొప్పు ; ప్రేమో? అనం
తమ్మై అంబరమంటు ; నీ కృప వియద్గంగా సమానమ్ము ! రూ
పమ్మో సూర్య సమాన తేజమిక కోపమ్మో??? భరింపంగ శ
క్యమ్మా?  తీవ్ర మరుత్ప్రకంపనము ! మాతా ! " పంచభూతాకృతీ " !!!

వందే సత్య శుభాకృతీం ! ధరణిజాం ! వందే ప్రసన్నాకృతీం !
వందే శ్రీరఘు రామ పత్నిమమలాం ! వందే సుశీలాం సదా !
వందే సర్వ సుఖప్రదాం ! భగవతీం ! వందే సుభక్తార్చితాం !
వందేహం సతతం తదీయ చరణం !వందే పరాదేవతాం  !!!!

14, జనవరి 2011, శుక్రవారం

నేటి సంక్రాంతి !!!

రంగవల్లులు ; హరిదాసు ; గంగిరెద్దు
కోడిపందేలు ;గొబ్బిళ్లు ; పాడిపంట
చెరకు గడలు ; పేరంటాలు ; సిరులతోడ
వింత సొబగులనీను సంక్రాంతి లక్ష్మి !


అది ఒకప్పటి మాట ! ఏమని వచింతు ?
కాలగతిని యీ హైటెక్ యుగమ్ము నందు
యాంత్రికమ్మైన జీవన యానమందు
పండుగకు నర్థమే మారి దండుగయ్యె !!!


యాంకర్ల కృత్రిమమ్మగు శుభాకాంక్షలే ,
  హరిదాసు దీవెనలందలేము !
సంక్రాంతి ప్రత్యేక చలన చిత్రమ్ములే ,
  హరికథా శ్రవణ భాగ్యమ్ము లేదు !
మొక్కుబడిగ వేయు ముంగిట ముగ్గులే ,
  కళ్లాపి , గొబ్బిళ్లు కానలేము !
పండుగ నాడైన ఫాస్టు ఫుడ్ విందులే ,
  పరమాన్న భోజన ప్రాప్తి లేదు !

పనులు మాని సోమరులుగా పగలు రేయి
దూరదర్శినిలో శిరోభారమైన
సీరియళ్లను చూచుటే జీవితమున
ధ్యేయమై సమాజమ్ము వర్థిల్లు నేడు !!!

8, జనవరి 2011, శనివారం

కాకి - కోకిల ... కనుక్కోవడం యెలా ???

కాకి రంగు నలుపు ; కోకిలమ్మ నలుపు
వాటి మధ్య భేద భావమేమి?
ఆ వసంత కాల మరుగుదెంచిన మీద
వాటి వాటి గుట్టు బయటపడును !!!
( డా. విష్ణునందన్ )

కాకీ , కోకిలా రెండూ నలుపు రంగులోనే వుంటాయి కదా ! మరి, కాకి కీ , కోకిలకూ వున్న భేదమేమిటీ? అంటే వసంత కాలం రానీ......అప్పుడు కోకిల కమ్మగా , వీనుల విందుగా పాటలు పాడుతుంది . కాకేమో యథా ప్రకారం కర్ణకఠోరంగా కారుకూతలు కూస్తూనే వుంటుంది. అదీ తేడా!!!

ఇక్కడ యింకో విశేషం కూడా యేమంటే , యెంతటి సమర్థునికైనా తనదైన రోజు , తనదైన సమయం వస్తేనే , తన శక్తిసామర్థ్యాలేమిటో ప్రపంచానికి చాటిచెప్పగలడు . అనుకూలించిన ఆ రోజు , తానెవరో , తన దగ్గరున్న ప్రతిభాపాటవాలేమిటో బాహ్య ప్రపంచం గుర్తించేలా చేయగలడు . అప్పటి దాకా , తన చుట్టూ చేరిన కాకుల గుంపులెన్ని కారు కూతలు కూసినా మౌనంగా సహించవలసిందే !!! " అనువుగాని చోట అధికులమనరాదు " వుండనే వుంది కదా !!! మనదైన రోజు మనల్ని నెత్తిన పెట్టుకుని పూజిస్తుందీ లోకం !!! అదీ విశేషం !!! మన భారతీయులకు కొత్తగా ' పర్సనాలిటీ డెవలప్ మెంట్ కోచింగ్ ' లేమీ అక్కర్లేదు ....మన ప్రాచీన సాహిత్య సంపద చాలు.....అధ్యయనం చేయగలిగే శక్తీ , ఆసక్తీ వుంటే చాలు !!!

" కాకః కృష్ణః పికః కృష్ణః    
కో భేదః పిక కాకయోః
వసంత కాలే సంప్రాప్తే
కాకః కాకః పికః పికః "  ( సంస్కృత మూలం )

7, జనవరి 2011, శుక్రవారం

" భ్రూణ హత్య "

పదవే పోదము! పోయి నీ కడుపులో వర్థిల్లు మా వంశ సం
పద పెంపొందగజేయు వారసుని రూపంబొక్కసారైన నా
మదినుప్పొంగగ జూడగా వలయు! భామా! రమ్ము వేగమ్ముగా
నిది యేమే? యిటులింత నెమ్మదియ? రావే!పోదమివ్వేళనే!!!

ఇద్దరు నాడపిల్లలపుడే! యిది మూడవ కానుపింకపై
ముద్దులు మూటగట్టు శిశువున్ మగకందును కన్నజాలు నే
నెద్దియు గోరనింక వినవే!పదవే!యికనాలసించకే!
అద్దిరబన్న!అప్పుడెగదా తలనెత్తెద సంతసంబుతో!

అమ్మానాన్నలు చెప్పినారు గద! నూరారైన నీ సారి నీ
వమ్మాయింగనరాదు! యెన్ని కలలో అవ్వారికీ కాన్పుపై !
వమ్మున్ జేయకు వారి కోరికలనో వామాక్షి! నీ పైన భా
రమ్మున్ మోపితినేమి చేసెదవొ? మా ప్రారబ్ధమెట్లున్నదో?

సరి!సరి! రెండు మారులిదె సంగతి జెప్పితిగాని చాలు, సం
బరపడనేల? చూతమది వైద్యుడు పల్కిన మీద- మెల్లిగా
నరుగుదమిట్లు లోపలికి - ఆ! అటులే శయనించనోపు:నూ
పిరినట పట్టియుంచగదవే నిమిషమ్ము పరీక్ష సేయగన్!!!

ఆ( యేమీ? యిది నిక్కమా? మరల చేయంగూడదా? ఈ పరీ
క్షా యంత్రమ్ము సరైనదా? యిది యెలా సాధ్యమ్ము? నేనొల్ల న
య్యో! యేనెంత యదృష్టహీనుడ నయయ్యో! యేమి యీ ఖర్మ! నా
కే యీ కష్టము దాపురించవలెనా? ఏమింక నే సేయుదున్?

ఇకనాలస్యము సేయరాదు! వినవేమే! గర్భ విచ్ఛిత్తియే
యొక మార్గమ్ముగ తోచుచున్నదొక వేయో, రెండు వేలో యొసం
గి కలంకమ్మునదల్చి వేసెదములే! గీ ( పెట్టబోకట్లు; మా
రిక మాట్లాడకు చెప్పినట్లు విను! సైరింపంగ లేనింకపై!

ఇది యొక తండ్రి గాథ! విలపించుచు క్రుంగిన తల్లి బాధ! యీ
సొదలనెరుంగలేని నలుసొక్కటి గూర్చిన గాథ! కొంత నె
మ్మదిగ సమీక్ష సేయుము సమాజమ! నాగరిక ప్రపంచమా!
మదిని కలంచివేయు పెను మాయని మచ్చ మనుష్య జాతికిన్!

ఎచ్చట స్త్రీకి గౌరవమునిచ్చి జనావళి పూజసేయునో
అచ్చట దేవతాగణము లాదృతి సంతసమందునన్న - ఆ
ముచ్చట మీరెరుంగనిదె? మోహము వీడి చరింపబూను డీ
మచ్చరమెంత దారుణమమానుషమో గమనింపుడియ్యెడన్!

అమ్మల గన్నట్టి ఆది పరాశక్తి
ఆడది యే కదా! ఆర్యులార!
ధీ ప్రచోదని మహాదేవి ఆ గాయత్రి
మహిళయే కద ! బుద్ధిమంతులార!
లక్ష్మీ సరస్వతి - లలిత కాత్యాయని
పడతులే కద మహా ప్రాజ్ఞులార!
అది యేల?మిము గన్న అమ్మ , మీ భార్యయు
వెలదులు కాదొకో విబుధులార!

అమ్మ కడుపులోన హాయిగా పవళించి
పోత పోసికొనెడి లేత కందు
చిన్ని చిన్ని తల్లి చిన్నారి మరుమల్లి
చిదిమి వేయనెట్లు చేతులాడు?

ఎన్నో యేళ్లు పరిశ్రమించి నవశాస్త్రీయానుగుణ్యంబుగా
మిన్నుల్ తాకెడి రీతిలో నవనవోన్మేషంబుగా సర్వధా
విన్నాణంబని మెచ్చు పద్ధతి మహా విజ్ఞానమార్జించినన్
సున్నాయే కద మానవత్వము వినా సూక్ష్మమ్ముగా జూచినన్!

బాలకుడైన నేమి? మరి బాలిక పుట్టిననేమి? సృష్టిలో
చాల ప్రధానమే! తెలియజాలిన వారికి లోకమెల్ల సౌ
ఖ్యాల నివాసమై గుణవికాసము కల్గు ; గ్రహింపలేనిచో
నేల మనుష్య జీవనమికేల వివాహ విలాస భావనల్?

మరియొక యిర్వదేండ్లకు కుమార్తె వివాహము సేయబూనుచో
వరునకు లక్ష లీవలె నవారితమంచు కృశింపనేల ని
త్తెరగున నేమి న్యాయమిది? తేకువతో జరియింప మేలు! కిం
కరుడె నృపుండు కాగలడు కాలవశంబున చింతలేటికిన్?

మ్రొగ్గ ద్రుంచివేయు మూర్ఖత్వమును వీడి
బతికి, బతుకనిచ్చు బాట నెరిగి
భువిని స్వర్గసీమ పొల్పొందగా జేసి
అఖిల జనులు సౌఖ్యమందవలయు!!!

( తాత్పర్యం వీలు వెంబడి ప్రచురిస్తాను......మొదటి ఆరు పద్యాలూ కడుపులో వున్న శిశువు ఆడా మగా అనే ఆత్రుతతో భార్యను ' స్కానింగ్ సెంటర్ ' కు తీసికొని వెళ్లు భర్త తన భార్యతో మాట్లాడే పద్ధతి. కడుపులో వున్నది మళ్లీ ఆడ శిశువే అని తెలిసిన తరువాత ' గర్భ విచ్ఛిత్తికి ' పాల్పడడానికి భార్యను ఆజ్ఞాపించే ధోరణి !!!   )

2, జనవరి 2011, ఆదివారం

బాదరాయణ సంబంధమంటే????

" బదరీ చక్రము నాదగు
బదరీ వృక్షమ్ము
నీదు వాకిట నిదిగో !
మది దోచె బాదరాయణ
మిది బంధము ; మాకు మేమె ! మీకున్ మీరే !!! "  


ఏ బంధమూ లేకున్నా యేదో ఒక చుట్టరికం కలుపుకుని హడావిడి చేసే వింత మనుష్యులను చలనచిత్రాల్లో చూస్తూనే వుంటాం....కొండొకచో నిజజీవితంలోనూ అలాంటి స్వభావాలు తారసపడకపోరు ......యెవరండీ అని అడిగితే ఆ ఏదో ' బాదరాయణ సంబంధం ' అని సమాధానాలు యెడనెడ వినపడుతూనే వుంటాయి.

బీరకాయపీచు సంబంధం అన్నా....యిదిగో ఈ బాదరాయణ సంబంధమే ....యింతకీ ఈ బాదరాయణ సంబంధమన్న మాట యెలా వచ్చిందీ???

పూర్వం యిలాంటి ఒక పెద్ద మనిషి పట్నానికి తన బండిలో బయలుదేరాడట  . పక్కూరికి రాగానే బండి యిరుసు లో యేదో కాస్త సమస్య తలెత్తి బండి మొరాయించిందట . ఈయనగారు అల్లా యిల్లా చూచి ...యెదురుగా వున్న ఒక యింట్లోకి సరాసరి ఠీవిగా నడిచి మండువాలో పడక్కుర్చీలో విశ్రమించాడట . సమయానికి యిల్లుగలాయన లేడు . ఇంటావిడేమో మొగుడి తరఫు చుట్టం కాకపోతే ఇంత జబర్దస్తీగా వొచ్చి కూర్చుంటాడా ? వీళ్ల దాష్టీకం మండిపోనూ అనుకుంటూనే ,  కాళ్లు కడుక్కోడానికి నీళ్లూ , తాగడానికి మంచినీళ్లూ , పాలేరును పురమాయించి తెప్పించిన అరటి ఆకులో వేడి వేడి కమ్మని భోజనం , అరిసెలూ ,బూరెలూ ,పులిహోర ,యింతింత నెయ్యీ ,అన్నీ వడ్డిస్తూ కూర్చుంది.

ఇతగాడేమో...తాను తిని తృప్తిగా త్రేన్చడమే కాక  , ' అమ్మాయ్ అదే చేత్తో ఆ బండివాడికీ కాస్త అన్నం పెట్టూ....ఆ యెద్దులకు కాస్త యెండుగడ్డి కూడా ' అంటూ ఆజ్ఞాపనలూ కూడానూ

ఇంటిపెద్ద వచ్చేసరికి ఇల్లంతా కోలాహలంగా మారిపోయింది ....' ఆహా యితగాడెవరో నా భార్యవైపు వాడై వుంటాడు ...లేకుంటే మా వాళ్లకి యిన్ని రాజభోగాలెప్పుడైనా జరిగేనా ' అని అతగాడి బాధ మనసులో.....

సరే మనవాడు అక్కడే కాసేపు విశ్రమించి , అవీ యివీ పోచుకోలు కబుర్లాడి ,కాలక్షేపం చేసి....నిక్షేపంగా ఓ కునుకు తీసి....బండి సిద్ధమైందని బండివాడి కేకతో మేల్కొని....ప్రయాణానికి సిద్ధమయ్యేలోగా భార్యాభర్తల మధ్య ఓ చిన్నపాటి కీచులాట !!!

మీ వాళ్ల దాష్టీకం చూడండంటూ భార్య దెప్పిపొడుపులూ ,అబ్బే మీ వారనుకున్నా ,అందుకే యింత వైభోగాలంటూ భర్త వెర్రిమొగం వేయడాలూ ....సరే యిద్దరూ కూడబలుక్కుని ' యింతకీ తమరెవరు స్వామీ ?' అని అడిగితే ఆ పెద్దాయన చెప్పాడిలా

" అస్మాకం బదరీ చక్రం
యుష్మాకం బదరీ తరుః
బాదరాయణ సంబంధాత్
యూయం యూయం వయం వయం "


అయ్యా నా బండి చక్రమేమో బదరీ (రేగు చెట్టు ) శాఖలతో చేయబడింది.....మరి మీ యింటి ముందేమో....అల్లదిగో బదరీ (రేగు చెట్టు) వృక్షముంది....సరే మనం మనం ఒకటే కదా అని లోపలికొచ్చేశాను ....ఇదిగో ఇదీ మన 'బాదరాయణ సంబంధం '.....అంతే కానీ మీరు మీరే....మేము మేమే.....అంటూ చక్కా వెళ్లిపోయాడట !!!!

నోరెళ్లబెట్టడం భార్యాభర్తల వంతైంది......

" బదరీ చక్రము నాదగు
బదరీ వృక్షమ్ము
నీదు వాకిట నిదిగో !
మది దోచె 'బాదరాయణ
మిది' బంధము ; మాకు మేమె ! మీకున్ మీరే !!! "  ( డా. విష్ణునందన్ )

ఆంధ్ర కవి ప్రశంసా మాలిక

* మును తానాంధ్ర కవిత్వ భూజమున కామోదమ్ముతో ప్రేమతో
  ననురాగమ్మొనరన్ జలంబులిడి యాప్యాయమ్ముగా పాదు తీ
  సిన ధీశాలిని నన్నపార్యుని కవిశ్రేష్ఠున్ మదిన్ గొల్చి ; తి
  క్కన సమ్యక్కృత పద్యశిల్ప ఘన యజ్ఞ శ్లాఘ్య నిర్వాహకున్
  వినయంబొప్పగ సంస్తుతించి ; విబుధున్ , విస్తార విఖ్యాతు నె
  ఱ్ఱన సత్కావ్య మహాప్రబంధ రచనా ప్రాగ్రేసరున్ దల్చి ; పో
  తన మందార మరందు బిందు సమ పద్యప్రౌఢి సౌలభ్య శై
  లిని సద్భక్తి భజించి ; కీర్తి వనితాశ్లేషాప్త సద్భాగ్య శీ
  లిని శ్రీనాథ కవీంద్రు చాటు కవితా లీలా చమత్కార వా
  గ్ధను బూజించి ; మహాంతరార్థయుత సత్కావ్యాను సంధాను బె
  ద్దన బాండిత్య నిధిన్ నుతించి ; సుగుణోద్యత్ కీర్తి పాత్రున్ సుధీ
  జన చిత్తప్రియు రామకృష్ణకవి సంశ్లాఘించి ; పేర్మిన్ మన
  మ్మున నత్యద్భుత భావసంయుత ' కళా పూర్ణోదయ స్రష్ట ' సూ
  రన విద్వత్కవి , ద్వ్యర్థి కావ్యరచనా ప్రాజ్ఞున్ ప్రశంసించి ; భూ
  వనితా కాంతుని నాంధ్రభోజ బిరుద భ్రాజిష్ణు శ్రీ కృష్ణ రా
  యని సంప్రీతి స్మరించి పూర్వకవి సమ్యక్ రీతి  సారస్వతా
  ర్చనమెల్లన్ గణియించి వారల సుధీ సంపన్నతన్ మెచ్చెదన్ !!!

1, జనవరి 2011, శనివారం

స్వాగతమో నూత్న వత్సరమ్మ !

* శ్రీకరమై ; సజ్జన సౌ
  ఖ్యాకరమై ; నూత్న వత్సరాది - శుభాశీః
  ప్రాకట సంపద బ్రోచుత
  లోకావళి సత్కృపా విలోకనవతియై !

* కోటి ఆశల మోసికొని వేగ రావమ్మ
    స్వాగతమో నూత్న వత్సరమ్మ!
  క్రొత్త ఆశయ సిద్ధి గూర్పగా రావమ్మ
    స్వాగతమో నూత్న వత్సరమ్మ !
  వీలయినంతలో మేలు జేయగదమ్మ
    స్వాగతమో నూత్న వత్సరమ్మ !
  కడగండ్ల కన్నీళ్లు అడుగంటవలెనమ్మ
    స్వాగతమో నూత్న వత్సరమ్మ !

 కలతలన్నింటినింక పోకార్చవమ్మ !
 నలతలన్నింటినింక దున్మాడవమ్మ !
 కొరత లేకుండ క్షేమమ్ము గూర్పవమ్మ !
 తలతు నిన్నింక ! దయతోడ మెలగవమ్మ !!!